Vår historia

FRÅN SMEDJA TILL DANMARKS STÖRSTA KROSSENTREPRENÖR

2018 var det 20 år sedan våra två grundare, Martin Henriksen och Henrik Hvid, slog upp dörrarna till MIS Recycling A/S. Bakom de tre bokstäverna M, I och S, gömmer sig orden Midtsjællands Industri Smedie. Och det var smedjan, eller smedjeverksamheten, som var starten på vår resa. De första åren i MIS Recyclings historia utförde vi smidesarbeten åt företag på Själland. Många av våra kunder ägde grustag, och ville ha reparationer på sina kross- och sorteringsanläggningar. Detta lade grunden till MIS Recycling (vårt namn från 1999), som du möter idag.

Se hela vår historia

I början av 00-talet startade vi de första strategiska samarbetena med kunder som ville lägga ut sin krossverksamhet på oss. Snart blev vi rikstäckande med vårt koncept om krossverksamhet på plats.

Vår strategi var från början att byta ut våra kunders äldre maskiner med miljövänligare krossar. De senaste, mest driftekonomiska och mest miljövänliga. Den strategin har vi behållit. På 20 år har vi blivit Danmarks största krossentreprenör och mer än 20 miljoner ton material har gått genom våra mobila anläggningar.

2016 köpte vi den 50 år gamla miljöverksamheten Bakkegård, som idag hanterar vår ”gröna neddelning”.

Nedan kan du läsa om våra värderingar. När man har en verksamhet som hanterar miljöfarliga material, ställer det krav på proffsighet, säkerhet (både för människor och miljön) och etik. Dessa områden arbetar vi med att förbättra varje dag.

Vi hoppas att du vill lära känna oss bättre. Om du har frågor om våra processer eller produkter kan du kontakta Martin Henriksen eller Henrik Hvid på 57 80 80 83.

Öppna vår broschyr