Vindsiktning

FÅ HELT RENA SLUTPRODUKTER

Rena slutprodukter ger dig ett högre försäljningspris och är dessutom lättare att sälja än dåligt sorterade produkter. Därför har alla våra mobila krossningsanläggningar en integrerad vindsikt, som i en och samma process separerar 95 % av de oönskade delarna, t.ex. plast och papper, som inte har rensats från byggavfallet före krossning.

Om ditt material har en stor andel föroreningar, kan vår mobila vindsikt användas tillsammans med sorteringsanläggningen för att ge dig renast möjliga slutprodukter.

Vindsiktning rensar byggavfall från 

  • Plast
  • Papper
  • Isoleringsmaterial

Läs om fördelarna med att stapla