Miljö

VI TÄNKER GRÖNT

På 20 år har vi blivit Danmarks största krossentreprenör. Tillväxt, samt att vara ledande på ett område, är något som förpliktigar. Även i förhållande till miljön och den planet som vi har till låns. Vi tror på att alla ska ta ansvar. Privat och på jobbet. Därför är vi gröna, även när vi är på jobbet. Vi tänker grönt och ansvarsfullt och strävar efter att skona vår gemensamma miljö så långt det är möjligt.

Till exempel genom att ge våra kunder optimerade lösningar för återanvändning av rivningsmaterial, tegel eller asfalt. Samt genom att själva källsortera för återanvändning. Eller genom att använda den modernaste tekniken med den lägsta CO2-belastningen, använda den bästa logistiken, den lägsta bränsleförbrukningen och minimal tomgångskörning med våra maskiner och anläggningar.

Vi tror på att både utveckling och miljö kan växa tillsammans.