Krossningsfaktioner

FRAKTIONER FÖR ALLA UPPGIFTER

Vår mobila krossanläggning ger dig massor av olika krossningsfraktioner.

Behöver du andra neddelningsstorlekar än du ser här kan du alltid kontakta oss på 57 80 80 83.

Betong

Blandat tegel och betong

Återanvändningsbar asfalt/betong

Asfalt

Natursten och stenflis (med käft- och konkross)

Vår mobila krossanläggning krossar