BULLMÄTNINGSRAPPORTER

Hämta bullermätrapporter (pdf) från våra krossningsanläggningar här.

Om du har frågor om buller och miljöbelastning kan du kontakta oss 57 80 80 83 eller på info@mis.dk.

Bullermätrapporter

Kleemann MR 130 Z(S)