Neddelning

Om du neddelar ditt organiska avfall kan det omvandlas till värdefulla material, exempelvis bränsle till kraftvärmeverk och förbränningsanläggningar. Efter neddelningen får du material som både tar upp mindre plats och som har helt nya användningsmöjligheter. Trädrötter, grenar eller stammar kan t.ex. användas som biobränsle och krossat träavfall kan användas för att tillverka spånskivor.

Vi har både långsamma och snabbgående mobila neddelningsanläggningar som kan neddela organiskt material, trä, slipers eller avfall i en rad olika storlekar.

God ekonomi

Du slipper att binda upp pengar i dyra maskiner och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Rätt maskin för dig

Du får en driftsäker, effektiv och bränsleekonomisk maskin som alltid passar till din uppgift.

Tidsbesparande

Då får du din maskin imorgon. Oavsett var du jobbar.

Rätt enkel

Vi har mer än 50 års grön erfarenhet. Låt oss hjälpa dig med neddelning av trä och bioavfall.

Spela videoklipp

SE VÅR NEDDELNINGSANLÄGGNING I ARBETE

Vår neddelningsanläggning omvandlar t.ex. trädgårds- och parkavfall, rötter, träavfall, lastpallar och slipers till bland annat biobränsle.

Vi neddelar