Neddeling

Neddeler du dit organiske affald, kan det forvandles til værdifulde materialer – for eksempel brændsel til kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg. Efter neddeling får du et materiale, som både fylder mindre, og som har helt nye anvendelsesmuligheder. Trærødder, stød eller stammer kan for eksempel bruges som biobrændsel og knust træaffald til produktion af spånplader.

Vi har både langsomt- og hurtigtgående mobile neddelingsanlæg, der kan neddele både organiske materialer, træ, sveller og storskrald til en lang række størrelser.

God økonomi

Der er god økonomi i at genanvende blandt andet trærødder og affaldstræ som CO2-venligt biobrændsel eller til for eksempel produktion af spånplader.

Minimal miljøbelastning

Træ og bioaffald er et næsten 100% CO2-neutralt og klima- og miljøvenligt råstof.

Onsite

Vi kommer til dig – og neddeler der hvor din opgave er. Så du får en effektiv, økonomisk og tidsbesparenden løsning.

Helt enkel

Vi har mere end 50 års “grøn erfaring”. Lad os hjælpe dig med neddeling af dit træ og bioaffald.

SE VORES NEDDELER I ARBEJDE

Vores neddelere omdanner fx have-/parkaffald, rødder affaldstræ, paller og sveller til bl.a. biobrændsel.

Vi neddeler