SORTERING

På vores mobile sortereanlæg efterbehandler vi dine nedknuste materialer bl.a. sten, tegl, slagger og beton til en lang række fraktioner og kvaliteter. Sorteret ned­knust beton er f.eks. et ideelt stabilmateriale der bruges som bærelag på veje og pladser.

EFFEKTIV SORTERING

Vi sorterer også både forurenet jord og ikke forurenet jord for bygningsrester og organiske materialer. I alle arbejdsprocesser har vi fokus på både arbejdsmiljø og kvalitet, og vores slut­produkter bliver løbende vurderet og kontrolleret, så du får et godt slutprodukt i en høj kvalitet.

God økonomi

Når du sorterer dine knuste materialer i forskellige fraktioner, får du et godt genbrugsprodukt der er let at sælge.

Sortering

Jord og brokker, skærver, jord og affald. Vi sorterer mange forskellige materialer – også natursten og grus.

Høj kapacitet

Vi har 8 mobile sortereanlæg alle med en kapacitet på op til 300 tons i timen.

Onsite

Vi kommer til dig. Uanset om din sorteringsopgave er i Haderslev eller Halmstad.

lej dit sorteringsanlæg

Du kan også leje dit sortereanlæg i vores udlejningsdivision MIS Rental og få fuld fleksibilitet over din produktion.

Lej et sortereanlæg

Vi har
• Mobile sortereanlæg
• Vindsigter

Vi sorterer
• Jord og brokker
• Skærver
• Forurenet jord
• Affald