Sortering

På vores mobile sortereanlæg efterbehandler vi dine nedknuste materialer bl.a. sten, tegl, slagger og beton til en lang række fraktioner og kvaliteter. Sorteret ned­knust beton er f.eks. et ideelt stabilmateriale der bruges som bærelag på veje og pladser.

EFFEKTIV SORTERING

På vores mobile sortereanlæg efterbehandler vi dine nedknuste materialer blandet andet sten, tegl, slagger og beton til en lang række fraktioner og kvaliteter. Sorteret ned­knust beton er for eksempel et rigtig godt stabilmateriale, der kan bruges som bærelag på veje og pladser.

Vi sorterer også både forurenet jord og ikke forurenet jord for bygningsrester og organiske materialer. I alle arbejdsprocesser har vi fokus på både arbejdsmiljø og kvalitet, og vores slut­produkter bliver løbende vurderet og kontrolleret, så du får et godt slutprodukt i en høj kvalitet.

Du kan også leje dit sortereanlæg i vores udlejningsdivision MIS Rental og få fuld fleksibilitet over din produktion. Læs mere her


Vi har

• Mobile sortereanlæg
• Vindsigter


Vi sorterer

• Jord og brokker
• Skærver
• Forurenet jord
• Affald


Læs også om fordelene ved vindsigtning her

God økonomi

Når du sorterer dine knuste materialer i forskellige fraktioner, får du et godt genbrugsprodukt der er let at sælge.

Sortering

Jord og brokker, skærver, jord og affald. Vi sorterer mange forskellige materialer - også natursten og grus.

Høj kapacitet

Vi har 8 mobile sortereanlæg alle med en kapacitet på op til 300 tons i timen.

Onsite

Vi kommer til dig. Uanset om din sorteringsopgave er i Haderslev eller Halmstad.

Lej dit sortereanlæg hos os

Har du brug for et sortereanlæg i en dag, en uge eller en måned. Så lej dit sortereanlæg i vores udlejningsdivision MIS Rental og få fuld fleksibilitet og god økonomi i din opgave. Læs mere her