Ny filial på Jylland

I år är det 10 år sedan vi korsade Lilla Bält för att utföra den första krossningsuppgiften i Västdanmark. Sedan 2003 har "de jyska uppgifterna" blivit fler och fler. Idag utgör de faktiskt ca. 50% av vår omsättning. Därför är det helt naturligt att vi nu slår rot centralt på Jylland, så att vi kan vara ännu närmare våra jyska kunder, ge ännu bättre service och attrahera fler jyska medarbetare.

Vårt nya försäljningskontor, serviceavdelning och reservdelslager ligger centralt mot motorvägen i Taulov nära Fredericia. Så räkna med att vi står till din tjänst ännu snabbare i framtiden om du har ett maskinhaveri, behöver schemalagd service eller behöver råd eller pris.