DISTRIBUTION

Nu äter vi både knapriga stenar och sprött trä! Bakkegård A/S som behandlar, bryter ner, komposterar och sorterar "grönt avfall" för t.ex. CO2-neutralt biobränsle har blivit en del av MIS Recycling. Vi har fler gröna maskiner, fler män och kvinnor (som inte alls är "gröna") och mer än 50 års erfarenhet av grönt. Och tillsammans har vi blivit ännu starkare. Så nu kan du använda oss, oavsett om vi vill sätta tänderna i en enda rätt – eller äta upp hela menyn.

UPPMÄRKSAMHET: Alla lägre enheter hyrs endast ut med chaufför.

Alla maskiner hyrs endast ut på månadsbasis.

Om du har några frågor eller vill ha ett hyrespris, vänligen ring oss på: 21 21 97 96

Se vår broschyr om alla hyrmaskiner

Nedbrytning till organiskt avfall

Bryter du ner ditt organiska avfall kan det omvandlas till värdefulla material – t.ex. bränsle till kraftvärmeverk och förbränningsanläggningar. Efter nedbrytning får du ett material som både tar mindre plats och har helt nya användningsområden. T.ex. trädrötter, stubbar eller stockar kan användas som biobränsle och krossat träavfall för tillverkning av spånskivor.

Vi har både långsamma och snabbgående mobila neddelningsanläggningar som kan neddela organiskt material, trä, slipers eller avfall i en rad olika storlekar.

MIS Recycling går sönder bland annat:

  • Trädgårds-/parkavfall
  • Deponeringsavfall
  • Trädrötter, grenar och stammar
  • Europapallar, trälådor mm.
  • Slipers
  • Tryckimpregnerat trä
  • Grovspor