NEDDELING

Nu æder vi både knasende sten og sprødt træ! Bakkegård A/S som bearbejder, neddeler, komposterer og sorterer ”grønt affald” til bl.a. CO2-neutralt biobrændsel, er blevet en del af MIS Recycling. Vi har fået flere grønne maskiner, flere mænd og kvinder (som overhovedet ikke er “grønne”), og mere end 50 års grøn erfaring. Og sammen er vi blevet endnu stærkere. Så nu kan du bruge os, uanset om vi skal sætte tænderne i en enkelt ret – eller spise hele menuen.

OBS: Alle neddeler udelejes kun med fører.

Alle maskiner udlejes kun månedsvis.

Har du spørgsmål eller vil du have en pris på udlejning, så ring til os på 21 21 97 96

Se vores brochure på alle udlejningsmaskiner

Neddeling til organisk affald

Neddeler du dit organiske affald, kan det forvandles til værdifulde materialer – f.eks. brændsel til kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg. Efter neddeling får du et materiale, som både fylder mindre, og som har helt nye anvendelsesmuligheder. F.eks. kan trærødder, stød eller stammer bruges som biobrændsel og knust træaffald til produktion af spånplader.

Vi har både langsomt- og hurtigtgående mobile neddelingsanlæg, der kan neddele både organiske materialer, træ, sveller og storskrald til en lang række størrelser.

MIS Recycling neddeler bl.a.:

  • Have-/parkaffald
  • Deponeringsaffald
  • Trærødder, stød og stammer
  • Europaller, trækasser mm.
  • Sveller
  • Trykimprægneret træ
  • Storskrald