Kemira i Fredericia

Hur länge: 6 månader Hur mycket: 10 000 ton Återvunnet/förvandlats till Färdiga asfaltfraktioner och stabiliserat grus andra referenser