Kemira i Fredericia

Hur länge: 6 månader
Hur mycket: 10 000 ton

Återvunnet/förvandlats till Färdiga asfaltfraktioner och stabiliserat grus

andra referenser