Ny filial på Jylland

I år är det 10 år sedan vi korsade Lilla Bält för att utföra den första krossningsuppgiften i Västdanmark. Sedan 2003 har "de jyska uppgifterna" blivit fler och fler. Idag utgör de faktiskt ca. 50% av vår omsättning. Därför är det helt naturligt att vi nu slår rot på mellersta Jylland, så att vi kan vara ännu närmare [...]

Vindruta på alla mobila krossar

För några veckor sedan installerade vi vindsil nummer 10. Så nu är alla våra mobila krossverk utrustade med vindsil – eller blåsare – som effektivt renar det krossade skräpet från bland annat plast, papper och trä. Det ger en renare slutprodukt (vi kan faktiskt rengöra 95% från oönskat material) vilket ger dig […]

MIS Recycling krossar Carlsbergs tappningshallar

35 000 ton demolerad armerad betong som behöver en resa genom ett krossverk. Det är en uppgift som förmodligen kan ge vilken man som helst svett i pannan (och en torr fläck i halsen). Nåväl, låt oss bara avslöja att det var den uppgift vi ställdes inför av rivningsentreprenören Kingo i somras. Carlsbergs gamla taprooms i Valby var [...]