Knaprig sten och sprött trä

Nu tuggar vi i oss både knaprig sten och sprött trä! Bakkegård A/S, som bearbetar, neddelar och sorterar grönt avfall till bland annat CO2-neutralt biobränsle, har blivit en del av MIS Recycling. Vi har fått flera gröna maskiner, flera medarbetare (som överhuvudtaget inte är gröna) och mer än 50 års grön erfarenhet. Och tillsammans är […]

Knasende sten og sprødt træ

Miljø hos MIS

Nu æder vi både knasende sten og sprødt træ! Bakkegård A/S som bearbejder, neddeler, komposterer og sorterer ”grønt affald” til bl.a. CO2-neutralt biobrændsel, er blevet en del af MIS Recycling. Vi har fået flere grønne maskiner, flere mænd og kvinder (som overhovedet ikke er “grønne”), og mere end 50 års grøn erfaring. Og sammen er […]