200 000 ton järnvägsmakadam. Sorterat i tre fraktioner. På 30 dagar. Mitt i sommarsemestern.

En utmaning som de flesta skulle tacka nej till. Men inte när man heter MIS Recycling och är Danmarks största krossentreprenör.

”Vi älskar utmaningar. Så medan andra lade sig tillrätta i solstolen, satt vi i förarsätet i grävmaskinen och lastade i vår nya sorteringsanläggning Powerscreen Chieftain 2200”, berättar Martin Henriksen från MIS Recycling.

”I det stora järnvägsprojektet på Frederikssundsbanan – mellan Valby och Frederikssund – har en 400 meter lång ballastrensare varit igång med att sortera järnvägsmakadam. Makadam som inte uppfyller standarderna har vi sorterat eller krossat så att det kan återanvändas, bland annat som underballast.”

”Det var bråttom och en av våra maskinleverantörer, Aksel Benzin A/S, hade en sorteringsanläggning på lager: Chieftain 2200 med tre däck. Så vi kom igång genast. Anläggningen hanterar 450 ton i timmen, så det gick undan.”

”Det är Strukton och Eigil Jensen A/S, som hade entreprenaden, och vi har arbetet på deras stora arbetsplats på spåret i Ballerup. Och det har varit kul att vara med. Vi har återanvänt stenflisen och besparat miljön en massa tung lastbilstrafik. En ren win-win-situation. Allt har faktiskt gått som på räls”, skrattar Martin Henriksen.