Sortering

På vår mobila sorteringsanläggning efterbehandlar vi dina krossade material, bl.a. sten, tegel, slagg och betong i en lång rad fraktioner och kvaliteter. Sorterad och krossad betong är t.ex. ett perfekt stabilmaterial som används som bärlag i vägar och ytor.

God ekonomi

Om du sorterar dina krossade material i olika fraktioner får du en bra återvinningsprodukt som är lätt att sälja.

Sortering

Jord och rivningsmaterial, stenflis, jord och avfall. Vi sorterar många olika material – även natursten och grus.

Hög kapacitet

Vi har åtta mobila sorteringsanläggningar med en kapacitet på upp till 300 ton per timme.

På plats

Vi kommer till dig. Oavsett om din sorteringsuppgift finns i Haderslev eller Halmstad.

Hyr din sorteringsanläggning hos oss

Behöver du en sorteringsanläggning för en dag, en vecka eller en månad. Hyr då din sorteringsanläggning på vår uthyrningsavdelning MIS Rental så blir arbetsuppgiften fullt flexibel och kostnadseffektiv. Läs mer här