Neddelning

Om du neddelar ditt organiska avfall kan det omvandlas till värdefulla material, exempelvis bränsle till kraftvärmeverk och förbränningsanläggningar. Efter neddelningen får du material som både tar upp mindre plats och som har helt nya användningsmöjligheter. Trädrötter, grenar eller stammar kan t.ex. användas som biobränsle och krossat träavfall kan användas för att tillverka spånskivor.

Vi har både långsamma och snabbgående mobila neddelningsanläggningar som kan neddela organiskt material, trä, slipers eller avfall i en rad olika storlekar.

Vi neddelar

  • Trädgårds-/parkavfall
  • Deponeringsavfall
  • Trädrötter, grenar och stammar
  • Europallar, trädlådar och kabeltrummor
  • Slipers
  • Tryckimpregnerat trä
  • Grovspor

God ekonomi

Det är god ekonomi att återanvända t.ex. trädrötter och träavfall som klimatvänligt biobränsle eller i tillverkning av spånskivor.

Minimal miljöbelastning

Trä och bioavfall är nästan 100 % CO2-neutralt och ett klimat- och miljövänligt råmaterial.

På plats

Vi kommer till dig och neddelar där du behöver det. På så sätt får du en effektiv, ekonomisk och tidsbesparande lösning.

Helt enkelt

Vi har mer än 50 års grön erfarenhet. Låt oss hjälpa dig med neddelning av trä och bioavfall.

Se vår neddelningsanläggning i arbete

Vår neddelningsanläggning omvandlar t.ex. trädgårds- och parkavfall, rötter, träavfall, lastpallar och slipers till bland annat biobränsle.