ÅTERVINNING ÄR sunt förnuft OCH GOD EKONOMI

Krossning
Sortering
Neddelning
MIS uthyrning

Danmarks största krossentreprenör

Vi har alltid ett skarpt fokus på dig och din uppgift, och kvalitetskontrollerar och dokumenterar allt. Och då är vi också bara gammaldags försiktiga. Vi har till exempel alltid järn- och sopkärl med oss på alla uppgifter, så att arbetsplatsen alltid är snygg och snygg.

Därför ska du välja oss för ditt nästa uppdrag

MIS Recycling är Danmarks största krossentreprenör. Vi krossar, sorterar, neddelar och staplar bland annat betong, tegel, asfalt, sten, stenflis, grus och trä i Danmark och södra Sverige. På plats vid rivningsjobb, på miljöplatser eller i grustag. Våra 14 mobila krossanläggningar har en kapacitet på över 15 000 ton per dag, och sedan vi slog upp dörrarna 1998 har svindlande 20 miljoner ton gått genom våra maskiner.

Vad kan vi göra för dig? Ring 57 80 80 83 redan idag.

Stor kapacitet

Vi har krossat och sorterat mer än 20 miljoner ton material under 20 års tid.

Lång erfarenhet

Vi har krossat och sorterat mer än 20 miljoner ton material under mer än 25 år.

Ordentlighet

Vi krossar, lastar eventuellt järn, rensar upp på platsen och kör iväg först när den är ren och snygg.

Ny maskinpark

Vi investerar löpande i nya maskiner och tekniker och har Danmarks största och mest uppdaterade maskinpark. Därför kan vi lösa uppgifter effektivt och säkert för alla våra kunder.

Digitalisering

Vi använder digitala verktyg i alla våra arbetsprocesser. Det ger oss och våra kunder överblick över projektet – dygnet runt.

Bra service

Vi har egna servicefordon med specialutbildade och erfarna montörer. Så om olyckan skulle vara framme reparerar vi genast vårt material så att vi kan fortsätta arbetet.

KROSSNING AV BETONG OCH ASFALT PÅ PLATS GÖR ÅTERANVÄNDNINGEN ENKEL

Vi har utrustningen, kompetensen och resurserna för att klara alla typer av uppdrag, oavsett var uppgiften finns hittar vi en lösning tillsammans med dig.

Nu krossar vi

Få ett pris!

Få ett pris på dit nästa jobb

Ringa: 57 80 80 83

LÄS OM VÅRT ARBETE MED NOLLVISIONEN MOT ARBETSOLYCKOR

JOBB PÅ MIS

LÄS NYHETER FRÅN VÅR VERKSAMHET

"

200 000 ton järnvägsmakadam. Sorterat i tre fraktioner. På 30 dagar.

Spela videoklipp