Krossningsfraktioner

FRAKTIONER FÖR ALLA UPPGIFTER

 

Vår mobila krossanläggning ger dig massor av olika krossningsfraktioner.

Behöver du andra neddelningsstorlekar än du ser här kan du alltid
kontakta oss på +45 57 80 80 83.

Betong

 • Krossat material med högsta diameter 0–32 mm, t.ex. stabilgrus KVII efter DS401
 • Krossat material 04–16 mm tillägg för betong
 • Krossat material 04–25 mm tillägg för betong
 • Krossat material 00–16 mm
 • Krossat material 00–32 mm
 • Krossat material 00–45 mm
 • Krossat material 00–90 mm

Blandat tegel och betong

 • Krossat material 04–16 mm, rent tegel
 • Krossat material 00–32 mm
 • Krossat material 00–45 mm
 • Krossat material 00–90 mm

Återanvändningsbar asfalt/betong

 • Krossat material med högsta diameter 0–32 mm, t.ex. stabilt grus KVII efter DS401
 • Krossat material med största storlek 0–64 mm bottengrusstorlek

Asfalt

 • Krossat material 00–06 mm
 • Krossat material 00–08 mm
 • Krossat material 00–10 mm
 • Krossat material 00–16 mm
 • Krossat material 00–20 mm
 • Krossat material 00–32 mm
 • Krossat material 00–64

Natursten och stenflis (med käft- och konkross)

 • Krossat material 00–16 mm
 • Krossat material 00–32 mm
 • Krossat material 00–64 mm
 • Krossat material 00–120 mm
 • Krossat material 00–200 mm

Vår mobila krossanläggning krossar

 • Betong/armerad betong 600 × 600 × 300 mm med upp till 10 cm armeringsjärn
 • Tegel
 • Asfalt
 • Slagg
 • Natursten
 • Glas
 • Sanitet