Krossning

Det är både sunt förnuft och god ekonomi och krossa på plats. Du minskar miljöbelastningen, både lokalt och globalt, och slipper stora utgifter för transport och kassering av rivningsmaterial samt utgifterna för nya material. Vi krossar bland annat:user bl.a. for:

 • Vid rivning
 • I grustag
 • På monteringsstationer
 • Krossning och sortering av slagg
 • Förkrossning av t.ex. betong
 • Krossning av asfalt
 • Specialkrossning av järnvägsslipers

GOD EKONOMI OCH SUNT FÖRNUFT – FÖR DIG OCH MILJÖN

Det är både sunt förnuft och god ekonomi och krossa på plats. Du minskar miljöbelastningen, både lokalt och globalt, och slipper stora utgifter för transport och kassering av rivningsmaterial samt utgifterna för nya material.

Återanvänt material är ofta lika bra – och i vissa fall bättre – än naturens egna råmaterial. T.ex. kan krossad betong, tegel och asfalt återanvändas när vägar, parkeringsytor och fundament ska anläggas.

Vi har 14 mobila krossanläggningar som arbetar både i Danmark och södra Sverige på rivningsplatser, omlastningsstationer och i grustag. Alla våra krossar har inbyggd sikt och överbandsmagnet som rensar den råa betongen från t.ex. armeringsjärn.


MIS Recycling har

 • 11 rotationskrossar
 • Konkross
 • Käftkross
 • Betonghammare
 • Betongsax

Klicka här och se vilka fraktioner vi kan krossa här 

God ekonomi

Det är god ekonomi i att återanvända ditt material. Krossad betong, tegel och asfalt kan t.ex. återanvändas i vägar, ytor och fundament.

Minimal miljöbelastning

Återanvändning av material gör att du kan spara in på utgifter för transport och bortskaffning.

Dygnet runt, året runt

Våra mobila krosstationer finns i hela Danmark och i södra Sverige. Dygnet runt – året runt.

På plats

Vi krossar ditt material på plats – var du än är.

Vi tar oss an dina behov där du finns

Våra krossteam arbetar överallt. Oavsett om dina stenar finns i Haderslev, ditt rivningsmaterial i Hillerød eller ditt industriavfall i Halmstad, är våra erfarna maskinförare redo.