Återanvändning är sunt förnuft
och god ekonomi.

Därför ska du välja oss till nästa uppdrag

MIS Recycling är Danmarks största krossentreprenör. Vi krossar, sorterar, neddelar och staplar bland annat
betong, tegel, asfalt, sten, stenflis, grus och trä i Danmark och södra Sverige. På plats vid rivningsjobb, på
miljöplatser eller i grustag. Våra 14 mobila krossanläggningar har en kapacitet på över 15 000 ton per dag,
och sedan vi slog upp dörrarna 1998 har svindlande 20 miljoner ton gått genom våra maskiner.
Vad kan vi göra för dig? Ring +45 57 80 80 83 redan idag.

Läs mer om os här

Nu krossar vi!

Klicka hr

Få ett pris!

Få ett pris på dit nästa jobb. Ring +45 57 80 80 83.

Krossning av betong och asfalt på plats gör återanvändningen enkel

Jobba hos MIS

Klicka hr

Läs om vårt arbete med nollvisionen mot arbetsolyckor

Klicka hr

Se hur vi jobbar

Läs nyheter från vår verksamhet

Klicka hr

200 000 ton järnvägsmakadam. Sorterat i tre fraktioner. På 30 dagar. Läs hela historien här

Klicka hr

MIS Rental

Hyrmaskiner?
Läs vår hyresbroschyr här!

Klicka hr