Sortering

EFFEKTIV SORTERING

 

På vår mobila sorteringsanläggning efterbehandlar vi dina krossade material, bland annat sten, tegel, slagg och betong i en lång rad fraktioner och kvaliteter. Sorterad och krossad betong är till exempel ett perfekt stabilmaterial som används som bärlag i vägar och ytor.

Vi sorterar även förorenad jord och oförorenad jord från byggrester och organiska material. I alla arbetsprocesser fokuserar vi på god arbetsmiljö och kvalitet. Våra slutprodukter utvärderas och kontrolleras löpande, så att du får en slutprodukt med hög kvalitet.

Du kan även hyra en sorteringsanläggning genom vår uthyrningsavdelning MIS Rental för att få full flexibilitet över din produktion. Läs mer här

Vi har

• Mobila sorteringsanläggningar
• Vindsiktare


Vi sorterar

• Jord och rivningsmaterial
• Stenflis
• Förorenad jord
• Avfall

Läs även om fördelarna med vindsiktning här