Sortering

EFFEKTIV SORTERING

 

På vores mobile sortereanlæg efterbehandler vi dine nedknuste materialer blandet andet sten, tegl, slagger og beton til en lang række fraktioner og kvaliteter. Sorteret ned­knust beton er for eksempel et rigtig godt stabilmateriale, der kan bruges som bærelag på veje og pladser.

Vi sorterer også både forurenet jord og ikke forurenet jord for bygningsrester og organiske materialer. I alle arbejdsprocesser har vi fokus på både arbejdsmiljø og kvalitet, og vores slut­produkter bliver løbende vurderet og kontrolleret, så du får et godt slutprodukt i en høj kvalitet.

Du kan også leje dit sortereanlæg i vores udlejningsdivision MIS Rental og få fuld fleksibilitet over din produktion. Læs mere her


Vi har

• Mobile sortereanlæg
• Vindsigter


Vi sorterer

• Jord og brokker
• Skærver
• Forurenet jord
• Affald


Læs også om fordelene ved vindsigtning her