Krossning

GOD EKONOMI OCH SUNT FÖRNUFT – FÖR DIG OCH MILJÖN

 

Det är både sunt förnuft och god ekonomi och krossa på plats. Du minskar miljöbelastningen, både lokalt och globalt, och slipper stora utgifter för transport och kassering av rivningsmaterial samt utgifterna för nya material.

Återanvänt material är ofta lika bra – och i vissa fall bättre – än naturens egna råmaterial. T.ex. kan krossad betong, tegel och asfalt återanvändas när vägar, parkeringsytor och fundament ska anläggas.

Vi har 14 mobila krossanläggningar som arbetar både i Danmark och södra Sverige på rivningsplatser, omlastningsstationer och i grustag. Alla våra krossar har inbyggd sikt och överbandsmagnet som rensar den råa betongen från t.ex. armeringsjärn.


MIS Recycling har

  • 11 rotationskrossar
  • Konkross
  • Käftkross
  • Betonghammare
  • Betongsax

Klicka här och se vilka fraktioner vi kan krossa här