Knusning

GOD ØKONOMI OG SUND FORNUFT – FOR DIG OG MILJØET

Der er både sund fornuft og god økonomi i at knuse på stedet. Du minimerer miljøbelastningen – både lokalt og globalt – og slipper både for store udgifter til transport, bortskaffelse af dine nedrivningsmaterialer og ud­gifter til nye materialer.

Genanvendelige materialer er ofte lige så gode – og nogle gange bedre – end naturens råstoffer. Fx kan knust og sorteret jernbeton, tegl og asfalt genanvendes når der skal anlægges veje og P-pladser eller laves fundamenter.

Vi har 14 mobilknuseanlæg som arbejder i både Danmark og Sydsverige onsite på nedrivningspladser, på omlastestationer og i grusgrave. Alle vores knusere har integreret sigte og overbånds­magnet, der renser den rå beton for for eksempel armeringsjern.


MIS Recycling har

  • 11 rotationsknusere
  • Kegleknuser
  • Kæbeknuser
  • Betonhamre
  • Betonsakse

Klik her og se hvilke fraktioner vi kan nedknuse her